OM MIG


Jag är utbildad socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator samt legitimerad psykoterapeut.  Sedan min socionomexamen 2000 har jag bland annat arbetat inom socialtjänst, arbetslivsrehabilitering, på Socialhögskolan på Lunds Universitet samt på ungdomsmottagning.  

 

Jag erbjuder individuell psykoterapi till ungdomar och vuxna, psykosocialt stöd samt rådgivning. Har arbetat som lärare på Socialhögskolan vid Lunds universitet, under socionomstudenters verksamhetsförlagda utbildning. Jag erbjuder handledning för individer och grupper. 


Jag arbetar utifrån psykodynamisk teori. Behandlingen utgår från din livssituation, vad det är som gör att livet, relationerna runt dig eller att det i det inre skaver. Hur känslor, behov och relationer kan förstås nu samt utifrån tidigare erfarenheter. 

 

Välkommen att kontakta mig ifall du har frågor eller önskar boka tid för ett första samtal. Jag tar emot remisser från Region Skåne enligt vårdval psykoterapi.